ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Galeria

Galeria > Akcja „Sprzątamy dla Polski”, 22.04.2022

W piątek 22 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”.
Wyposażeni w worki i jednorazowe rękawiczki, uczniowie wraz z opiekunami zbierali wszystko co znalazło się wokół terenu szkoły oraz pobliskiej okolicy.
Akcja była również spacerem integrującym poszczególne klasy.
Celem akcji jest troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.  
Ta proekologiczna akcja stanowi dzisiaj jedną z atrakcyjnych form nowoczesnego, zielonego patriotyzmu. Poprzez konkretne działanie zwracana jest uwaga społeczeństwa na ważny temat, jakim jest niewątpliwie ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności młodego pokolenia i dbałość o nasze lokalne środowisko.
Akcja została objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Nad przebiegiem i organizacją całego przedsięwzięcia czuwała p. B. Cegłowska i p. E. Podkańska.