ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Kangur Matematyczny 2023

2022-12-16 16:53:21, dodano przez: Adam Gajda

Kangur 2023

 

16 MARCA 2023 roku odbędzie się kolejna XXXII edycja Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". Konkurs ten został wpisany w 1994 roku do kalendarza imprez UNESCO, od lat odbywa się pod patronatem Rady Europy.
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE WYNOSI 14 ZŁ OD UCZESTNIKA, każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma układankę przestrzenną.  Konkurs trwa 75 minut.

 

Zapisy do konkursu trwają do 20 stycznia 2023.

Opłatę za udział w konkursie (14 złotych) wpłacamy na konto Rady Rodziców w terminie do 20 stycznia 2022.

W tytule przelewu wpisujemy "Kangur - imię i nazwisko uczestnika - klasa".

 

Numer konta Rady Rodziców:

Bank Pekao S.A. V O. w Lublinie   91 1240 1503 1111 0010 6188 6189

 

Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznaczy datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie będą przyznawane nagrody, w zamian będą upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

 

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" w niezawodny sposób integruje dzieci i młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie niemal wszystkich krajów Europy, a nawet uczniowie z Chin, Kanady, Australii, Rosji, RPA rozwiązują takie same zadania, a laureaci mają możliwość spotkań na wspólnych obozach i wędrówkach po świecie. Konkurs ten stał się sprawdzoną formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej i przyczynia się do wzbudzenia zainteresowania tym przedmiotem.

 

Kangur 2023 - plakat