ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Miejski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

2021-10-27 17:50:13, dodano przez: Adam Gajda

szkoła promująca zdrowieNasza szkoła w tym roku szkolnym podjęła starania o przynależność do miejskiej sieci SzPZ. Podejmujemy i będziemy realizować różne działania dla tworzenia SzPZ, zaplanowane na podstawie przeprowadzonego wśród członków całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników) badania ankietowego na temat "Co wpływa na moje samopoczucie w szkole?".
Zapraszamy do wzięcia udziału we wspomnianej ankiecie oraz wyrażenia swoich spostrzeżeń i przemyśleń. Ankieta jest anonimowa. Proszę o wypełnienie ankiety do 16.11.2021r.

Link do ankiety dla rodziców

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
- edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
- etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
- współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie:
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
- zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
- umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
- zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
- włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły lub placówki z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
- włączenie do działań szkoły rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia.

 

Koordynator Eliza Podkańska