Plan zajęć dnia w naszej świetlicy - Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie

Article heading icon

Plan zajęć dnia w naszej świetlicy

Plan zajęć dnia w naszej świetlicy
Godziny Rodzaj zajęć
6:30-8:00 Poranne zindywidualizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
8:00-10:00 Gry i zabawy dowolne, zgodne z zainteresowaniami uczniów.
10:00-11:30 Zajęcia programowe zgodne z planem pracy świetlicy i tematyką tygodnia.
11.30-12:30 Wyciszenie przed lekcjami, przygotowanie do obiadu. Obiad.
12:30-13:30 Odpoczynek po lekcjach. Zajęcia relaksacyjne, zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami uczniów.
13:30-14:30 Odrabianie lekcji.
14:30-16:00 Zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia integrujące grupę.
16:00-17:00 Zajęcia dowolne, gry i zabawy. Porządkowanie sali świetlicowej.