Kadra zarządzająca - Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie

Article heading icon

Kadra zarządzająca

dyrektor sp29 Jerzy Jarosiński

Dr Jerzy Jarosiński – absolwent Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończone studia licencjackie i doktoranckie z zakresu teologii fundamentalnej. We wrześniu 2019 obronił pracę doktorską na kierunku edukacja medialna w Katedrze Katechetyki szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1994 roku.Od września 1996 roku pracował jako nauczyciel katecheta oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Od 1 marca 2004 roku pełnił również funkcję wicedyrektora tej szkoły. W czerwcu 2020 roku przystąpił do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie i pełni obowiązki od 1 września 2020 roku. W lipcu 2022 r. uzyskał tytuł absolwenta studiów podyplomowych „Lider Oświaty” organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; studia podyplomowe w zakresie „Wychowania Fizycznego” w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą; kurs kwalifikacyjny „Wiedza o życiu seksualnym człowieka”; kurs kwalifikacji zawodowych w zakresie wykładowcy na kursach; kurs instruktorski z dyscyplin sportu : piłka siatkowa i lekka atletyka oraz liczne szkolenia doskonalące zawodowo. W roku 2021 ukończył projekt „Lekcja Enter” podnoszące kwalifikacje cyfrowe, a w 2022 r. kurs Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej organizowanego przez LSCDN i MEiN oraz kurs tutorski I stopnia prowadzonego przez Instytut Tutoringu Szkolnego. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, w ramach którego poszerza swoją wiedzę i doskonali warsztat pedagogiczny. Jest także społecznie dyrektorem Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Społecznie także udziela się w lubelskim sporcie jako członek Zarządu Szkolnego Związku Sportowego. Jego pasją są podróże, filmy oraz literatura piękna i faktu. Prywatnie – żonaty, synowie – Jeremi i Jędrzej.

Jacek Markowicz

mgr inż. Jacek Markowicz – absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ukończone studia podyplomowe z wychowania fizycznego i z informatyki. Od września 1984 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 23, a od września 1987 r. jako nauczyciel wychowania fizycznego, później też informatyki w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie. Od kwietnia 2006 r. pełni funkcję wicedyrektora w SP 29. Przez kilkanaście lat związany z sekcją lekkoatletyczną AZS Lublin, początkowo jako zawodnik, później jako instruktor. W 1994 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji jako nauczyciel wychowania fizycznego. Zainteresowania: sport, literatura, historia. Prywatnie – żonaty, córka, syn, wnuk i dwie wnuczki.

Agata Węska - wicedyrektor

mgr Agata Węska - ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę nauczyciela geografii rozpoczęła w 1997 roku w Szkole Podstawowej w Tuszowie. Od 2001 roku do 2017 była zatrudniona w Gimnazjum nr 11 w Lublinie, przez ostatnie 5 lat pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Po reformie oświaty i likwidacji gimnazjów pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie. Ponadto uczyła geografii w Zespole Szkół Elektronicznych, Szkole Podstawowej nr 18 oraz XXX Liceum Ogólnokształcącym. Od września 2020 roku pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 29.
Ukończyła studia podyplomowe "Rachunkowość i finanse" oraz "Zarządzanie oświatą" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a także "Wychowanie w zreformowanej szkole” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest współpracownikiem OKE; wcześniej w funkcji egzaminatora egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej, a nadal egzaminatora maturalnego z geografii. Pracuje jako ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.
W swojej 23-letniej pracy pedagogicznej stara się realizować motto autorstwa prof. J. W. Legowicza: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje - ten przeżywa z dziećmi wiele natchnionych chwil".