Francuski w innowacji - Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie

Article heading icon

Francuski w innowacji

innowacja_zdjęcie_grupa_dzieci

Innowacja pedagogiczna z języka francuskiego w SP 29-Francuski furtką do Twojej Przyszłości!

Jeśli Państwa dziecko lubi uczyć się języków obcych, odkrywać historię i ciekawostki o innych krajach te zajęcia są właśnie dla niego!

Zapraszamy wszystkich uczniów klas III do wzięcia udziału w innowacji pedagogicznej z języka francuskiego.

Proponowana liczba godzin do realizacji:

  • IV kl. – 1 godz./tyg dla ucznia
  • V kl. – 1 godz./tyg dla ucznia
  • VI kl. – 1 godz./tyg dla ucznia

Założenia innowacji:

Wiemy jak ważny jest rozwój językowy dzieci już od najmłodszych lat. Daje on gwarancję sukcesu w nauce szkolnej oraz przygotowuje dzieci do tworzenia wielkiego kapitału na przyszłość. Warto więc wykorzystać ten czas na naukę języka obcego.

Nauka języka obcego w wieku dziecięcym przychodzi bowiem w sposób naturalny, łatwy i przyjemny. Dodając elementy zabawy do harmonogramu naszych zajęć umilamy przyswajanie wiedzy i sprawiamy, że dziecko czuje się swobodnie podczas lekcji, a jednocześnie sukcesywnie poznaje specyfikę i umiejętność uczenia się.

Organizacja zajęć w ramach innowacji:

Zajęcia w małej grupie rówieśniczej przyczynią się do tego, że dzieci będą się czynnie posługiwać językiem francuskim w przyjaznej, komfortowej dla nich atmosferze. Gry i zabawy wpłyną dodatkowo na rozwój zdolności poznawczych dziecka

Na zajęciach wykorzystujemy elementy gier i zabaw, piosenki, rymowanki i śpiew, elementy ruchowe oraz rysowanie. Kładziemy też nacisk na poznanie kultury i podstawowych zagadnień związanych z krajami francuskojęzycznymi nie zapominając również o elementach leksykalnych i gramatycznych wprowadzanych stopniowo na zajęciach.

Efekty innowacji:

Po 3 latach innowacji dzieci będą potrafiły przedstawić się, reagować na polecenia oraz posługiwać się podstawowym słownictwem z różnych zakresów życia codziennego. Będą mogły również kontynuować naukę języka francuskiego w klasie VII i VIII.

Autor innowacji:

Anna Białek-Marek
nauczyciel j. francuskiego

innowacja_zdjęcie_grupa_dzieci

innowacja_zdjęcie_grupa_dzieci