Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie

Article heading icon

Stołówka

logo_stołówka

Opłaty za obiady - czerwiec 2024

14 dni x 4,5 zł = 63 zł

W przypadku zgłaszanych nieobecności lub wycieczek kwota jest pomniejszona, co powinno być widoczne na dzienniku w zakładce opłaty.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z intendentem.
Tel: 81 525-21-23 w.18

Wpłat należy dokonać bezwzględnie do 10 czerwca wyłącznie na indywidualny numer konta każdego dziecka.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Prosimy o dotrzymywanie terminów wpłat.

Nieobecność dziecka

Wszelkie nieobecności zobowiązani są Państwo zgłaszać telefonicznie do intendenta, co najmniej dzień wcześniej. Za niezgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Zapisy na obiady szkolne

Zapisy dokonywane są poprzez wypełnienie karty i złożenie w sekretariacie szkoły lub u pani intendent, najpóźniej w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego następny (np.: do końca września zgłaszamy od października).

Rezygnacja z obiadów

Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić w sekretariacie szkoły lub u pani intendent, najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedniego miesiąca (np.: do końca września zgłaszamy rezygnację od października).
Brak wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, powoduje miesięczne naliczenie odpłatności za przygotowane posiłki.

Kontakt do intendenta:

tel.: 81 525-21-23 w.18