Rekrutacja - Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie

Article heading icon

Rekrutacja

Zapisy do klas I w roku szkolnym 2024/2025

  • Dzieci z obwodu szkoły – od 26 lutego do 11 marca 2024 r.
  • Rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu szkoły - od 19 marca do 26 marca 2024 r.

Dni Otwarte Naszej Szkoły odbędą się w dniu 9 marca w godzinach 10:00-12:00.

baner rekrutacja

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Informacje dotyczące zapisów i rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dostępne są na stronie miasta Lublin.
Po zaakceptowaniu oferty dostępne będą również w systemie: https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

Kryteria Naboru:

  1. Uchwała 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.
  2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia kryteriów naboru.