ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Pedagog

terapeuta szkolnymgr Magdalena Pelc
pedagog oraz terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie. Do 2012r. pracowała na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, prowadząc równoczesnie zajęcia terapii pedagogicznej. Od stycznia 2013r. pełni funkcję pedagoga szkolnego w SP 29.

Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii na UMCS w Lublinie oraz podyplomowe studia: Terapia Pedagogiczna przy Instytucie Badań Edukacyjnych przy MEN (W-wa, ul. Górczewska 8).

 

Terapia pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie są to zajęcia przeznaczone dla dzieci, u których stwierdzone zostały specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane fragmentarycznymi zaburzeniami funkcji percepcyjno - motorycznych. Zadaniem terapii jest usprawnienie zaburzonych funkcji, ćwiczenie sprawności czytania i pisania oraz oddziaływanie psychoterapeutyczne, wyciszające i równocześnie aktywizujące dzieci do działania.

Odpowiednia organizacja zajęć, zastosowanie dobranych ćwiczeń, metod oraz technik dostosowanych indywidualnie do możliwości dziecka z zaburzeniem funkcji poznawczych, daje mu szansę osiągnięcia sukcesów nie tylko w zakresie wiedzy dydaktycznej, ale również w sferze emocjonalnej.

 

godziny pracy pedagoga