ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Stołówka szkolna

stołówka szkolna

 

 

 

 

JADŁOSPIS STOŁÓWKI SZKOLNEJ

4 grudnia - 8 grudnia 2023 r.

 


 

OPŁATY ZA OBIADY - Grudzień 2023

         
     16 dni x 4 zł = 64 zł


Wpłat należy dokonać bezwzględnie do 10 grudnia wyłącznie na indywidualny numer konta każdego dziecka.

 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Prosimy o dotrzymywanie terminów wpłat.

 

Rodzice, którzy zgłaszali nieobecności dziecka w miesiącu październiku mają kwoty pomniejszone o odpis. Kwota do zapłaty widoczna jest w dzienniku elektronicznym, w zakładce Opłaty.

 

 

Wszelkie nieobecności zobowiązani są Państwo zgłaszać telefonicznie do intendenta, co najmniej dzień wcześniej.
Za niezgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiedzialność ponoszą rodzice.ZAPISY NA OBIADY SZKOLNE.
Zapisy dokonywane są poprzez wypełnienie karty i złożenie w sekretariacie szkoły lub u pani intendent, najpóźniej w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego następny (np.: do końca września zgłaszamy od października).


REZYGNACJA Z OBIADÓW
Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić w sekretariacie szkoły lub u pani intendent, najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedniego miesiąca (np.: do końca września zgłaszamy rezygnację od października).
Brak wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, powoduje miesięczne naliczenie odpłatności za przygotowane posiłki.Kontakt do intendenta: 81 525-21-23 w.18

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Regulamin korzystania z kart zblizeniowych (chipów) oraz czytnika elektronicznego w stołówce w Szkole Podstawowej nr 29

Załącznik nr 1 (Karta zgłoszenia - uczeń)

Załącznik nr 2 (Karta rezygnacji - uczeń)

Załącznik nr 3 (Karta zgłoszenia - pracownik szkoły)

Załącznik nr 4 (Karta rezygnacji - pracownik szkoły)