ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Stołówka szkolna

stołówka szkolna

 

 

 

 

JADŁOSPIS STOŁÓWKI SZKOLNEJ

27 marca - 31 marca 2023 r.

 


 

OPŁATY ZA OBIADY - Marzec 2023

         
     23 dni x 4 zł = 92 zł


Wpłat należy dokonać bezwzględnie do 10 MARCA na indywidualny numer konta każdego dziecka.

 

Za korzystanie z obiadów wpłat dokonujemy wyłącznie na konto indywidualne ucznia Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie.

Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Prosimy o dotrzymywanie terminów wpłat.
Kontakt do intendenta: 81 525-21-23 w.18

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Regulamin korzystania z kart zblizeniowych (chipów) oraz czytnika elektronicznego w stołówce w Szkole Podstawowej nr 29

Załącznik nr 1 (Karta zgłoszenia - uczeń)

Załącznik nr 2 (Karta rezygnacji - uczeń)

Załącznik nr 3 (Karta zgłoszenia - pracownik szkoły)

Załącznik nr 4 (Karta rezygnacji - pracownik szkoły)