ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Profilaktyka i promocja zdrowia

Ubezpieczenia szkolne

 

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne, zgodne z wolą wyrażoną przez rodziców i opiekunów. Z zakresem ubezpieczenia, tabelą uszczerbków i procedurami zapoznają się Państwo indywidualnie z własnej woli na stronie internetowej SP29 w zakładce „Profilaktyka  i promocja zdrowia". Wyrażając chęć przystąpienia do takiego ubezpieczenia, pobierają Państwo ze strony internetowej SP 29 stosowne oświadczenie, podpisują je osobiście i wraz ze składką przekazują najpóźniej do dnia 30 września 2023 r., do sekretariatu szkoły. Tegoroczna składka wynosi 70 zł

Uczeń jest objęty ochroną od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024r.!


Umową opiekuje się Pani Maria Machulak broker ubezpieczeniowy, tel.  693 716 316,   mail: machulak.global@wp.pl , która chętnie odpowie na pytania zarówno w tej jak i we wszelkich innych sprawach ubezpieczeniowych, a także doradzi kiedy i w jaki sposób najlepiej zgłosić szkodę czy wypadek dziecka.

 

Oświadczenie indywidualne

Oferta Compensa dla SP29

Opis oferty Compensa

Porównanie oferty Compensa

 

 


 

 

Program dla szkół


Szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnym roku szkolnym w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.

Zgoda na udział w programie

 

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających do klas I-V !!!
Jeżeli Państwa dziecko bierze udział w "Programie dla szkół" prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, celem ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku uczącemu się w systemie zdalnym.

 


 

 

Lubelskie Badania Przesiewowe

Program Lubelskie Badania Przesiewowe