ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin, tel./fax. 81 525-21-23, email: poczta@sp29.lublin.eu

Prezydium Rady Rodziców

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodniczący: p. Dorota Dejek-Kowalik

Wiceprzewodniczący: p. Aleksandra Dunajska-Minkiewicz

Sekretarz: p. Bartosz Wybrański

Skarbnik: p. Katarzyna Mitaszka-Knap